+34 938 183 676 hola@moncusi.eu

Responsabilitat civil

Tota empresa mitjançant l’exercici de la seva activitat, està exposada a riscos, des de possibles danys a tercers fins a reclamacions de perjudicat causades de forma accidental.

La Responsabilitat Civil és l’obligació legal que té una empresa de reparar aquests danys causats accidentalment a un tercer (clients, consumidors, empleats o proveïdors) i de la qual es derivi una reclamació civil.

Hi ha diferents modalitats de Responsabilitat Civil per a cobrir les derivades de l’activitat de la societat davant qualsevol error, omissió o acte deshonest dels empleats de l’empresa, t’indiquem algunes d’elles.

Moncusi Risk Solutions t’ajuda a trobar la òptima protecció d’aquests riscos quantificant en la seva justa mesura perquè cap imprevist pugui evitar que l’empresa es vegi afectada per alguna d’aquestes causes.

Responsabilitat civil d’explotació

Cobertura per a les reclamacions de tercers per danys materials o personals i les seves conseqüències produïdes per la pròpia activitat assegurada.

Responsabilitat civil per a directius i administradors D & O

És una pòlissa amb la finalitat protegir el patrimoni personal de Consellers, Administradors de societats, Directors Generals, Gerents o altres càrrecs equivalents.

Tot i que el beneficiari de la pòlissa sigui la societat, es cobreix a administradors i directius enfront de reclamacions de tercers (organismes reguladors, creditors, competidors) o fins i tot davant les reclamacions de la societat que gestionen (empleats i accionistes) derivades de les seves decisions empresarials.

És una pòlissa vàlida tant per a petits comerços com per a grans organitzacions. Una Pime familiar també pot patir reclamacions per temes d’herència o assetjament laboral. Hi estan incloses també les reclamacions contra cònjuges, consellers i directius retirats, filials i participades.

  Responsabilitat civil de productes

  Aquesta pòlissa cobreix a l’empresa pels danys a tercers ocasionats exclusivament pel producte per ella fabricat, distribuït i / o comercialitzat. La garantia de la cobertura abasta també aquells productes que, encara que siguin fabricats per altres persones diferents de l’assegurat, en virtut de processos en els quals intervenen en tercers, és aquest últim qui els distribueix i comercialitza amb la seva marca i llicència.

  Responsabilitat civil professional

  L’objectiu de les assegurances de responsabilitat civil professional és fer front als danys personals, materials i conseqüencials que, involuntàriament, per errors o omissions, el professional hagi pogut causar als seus clients en l’exercici de la seva professió, així com els perjudicis que de ells es poguessin derivar. Aquestes assegurances són una garantia per als treballadors i també per als que contracten els seus serveis, ja que, en cas contrari, el professional respondria amb el seu propi patrimoni en cas de sentència en ferm per part d’un jutge per negligència professional.

  Responsabilitat civil per contaminació

  La responsabilitat civil per contaminació accidental cobreix a l’assegurat en cas de danys personals, materials i consecutius que es puguin causar a tercers per contaminació accidental. Costos de prevenció de dany mediambiental, costos de neteja dels danys materials, indemnitzacions de el dany a elements naturals o per danys personals / materials, descontaminació de sòl propi, reposició d’espècies de flora, fauna, despeses de defensa i fiances, són algunes de les garanties cobertes.

  Responsabilitat civil patronal/span>

  És la responsabilitat civil derivada de danys personals causats per l’empresa per acció o omissió als empleats que presten els seus serveis en ella, com a conseqüència d’un accident laboral. Aquesta cobertura és independent de l’assegurança de conveni d’accidents dels treballadors.

  Defensa jurídica

  Defensa jurídica dels interessos de l’assegurat, en l’àmbit de l’activitat empresarial.

  Responsabilitat civil immobiliària

  És ideal per a propietaris d’immobles que volen estar recolzats davant de qualsevol reclamació per danys que produeixi el seu local, habitatge o edifici a un tercer.

  Per què amb Moncusi Risk Solutions?

  Assegurança adaptada a la mida de les teves necessitats

  Tracte proper i personalitzat. Cuidem dels teus interessos

  Confia en nosaltres. Més de 30 anys assegurant!

  T’oferim les solucions més noves de mercat

  Solicitar información sin compromiso

  Política de Privacidad

  8 + 15 =

  Sol·licitar informació sense compromís

  Política de Privacitat

  12 + 1 =

  Contacta’ns

  Telèfon:

  WhatsApp:

  Correu electrònic:

  Introdueix les teves dades i et truquem nosaltres:

  Política de privacidad

  1 + 12 =